Užsirašyk! 2020 09 24 Kazimieras Juraitis

2020 09 24

Pirmą kartą naujausioje Lietuvos istorijoje siūlome atsiimti Valstybės valdymą. Ne perversmų, revoliucijų, sąmokslų, o taikiu ir civilizuotu būdu, išnaudojant rinkimų ir valdymo sistemos trūkumus, viešai juos parodant ir pakeičiant šią sistemą nauju valdymo modeliu.
LR Konstitucijos 4 str. 1 dalis sako:
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus
Pirma šio straipsnio dalis neveikia, nes Seimas sunaikino Referendumų galimybę (beprotiškai didelis 300 000 piliečių iniciatyvos kiekis). O antra dalis tapo visiška apgaule, nes išrinkus Seimūną 4 metams rinkėjai netenka jokių realių poveikio jam priemonių, Seimo nariai tampa visiškai priklausomi nuo partinių bosų, frakcijų ir pan., kai tuo tarpu turėtų būti priklausomi tik nuo savo rinkėjų.
Sveika nuovoka sako, kad Seimo narys negali balsuoti kitaip, negu balsuotų jo rinkėjų dauguma, priimant vieną ar kitą įstatymą. Nes juk ir Konstitucijos 4 str. antra dalis sako, kad Tauta savo suverenią galią vykdo PER atstovus. Juk nesakoma, kad ATIDUODA savo galią. (Palyginant čia būtų tas pats, kai išrinktas daugiabučio namų bendrijos pirmininkas kitų bendrijų pirmininkų susirinkime (Seime) pradėtų nepaisyti bedrijos narių nuomonės ir interesų).
Vadinasi, pirmiausia svarbiausiais valstybės klausimais turi nubalsuoti TAUTA, o Seimo narys privalo vykdyti JOS SUVERENIĄ GALIĄ. Būtent tokį Lietuvos valdymo modelį mes ketiname įgyvendinti šių rinkimų į LR Seimą metu. Kuriame rinkėjų elektroninį puslapį, kuriame rinkėjai galės prabalsuoti (išreikšti savo valią) vienu ar kitu svarbiu klausimu. Rinkėjai, kurie neturi kompiuterinio raštingumo pradmenų - savo valią galės išreikšti artimiausiam koordinatoriui, kuris savo ruožtu tuos duomenis suves į elektroninį puslapį. Išrinktas Seimo narys LR Seime NEGALĖS BALSUOTI KITAIP, negu kad kad nubalsavo jo rinkėjai. Šiuose rinkimuose į LR Seimą mes keliame VYGANTĄ PUNDZEVIČIŲ, kuris sutinka su tokiu politinio elgesio modeliu ir įsipareigoja laikytis tokių atstovavimo savo rinkėjams principų.
Žinoma, kad toks valstybės valdymo modelis pradėtų veikti, reikia ateiti į rinkimus ir prabalsuoti už VYGANTĄ PUNDZEVIČIŲ.
Jeigu šiuose rinkimuose laimės kitas kandidatas, mes didinsime šiai idėjai pritariančių žmonių (rinkėjų) ratą, balsuosime tuo ar kitu klausimu, lyginsime rinkėjų (TAUTOS) išreikštą valią su išrinktojo Seimo nario valia (balsavimo rezultatais). Akivaizdu, kad jeigu šie sprendimai nuolat skirsis, tas reikš, kad Rinkėjai eilinį kartą buvo apgauti (leidosi apgaunami). Kad sekantį kartą nepasikartotų apgaulės mechanizmas, būtina didinti idėjos šalininkų kiekį, ką mes ir darysime.
Kai mūsų bus 50 000 - galėsime kelti įstatymų iniciatyvas, kurias Seimas privalės svarstyti.
Kai mūsų susitelks 300 000 - tapsime neįveikiamais, nes atsiimsime savo valstybę ir atstatysime Konstitucingumą!

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.