Prenumeruokite naujienlaiškį

Tyrėjas Valdas Kazlauskas – tikras Velnias 2020 07 18 Dainius Petkus ir Kazimieras Juraitis

2020 07 19

Dainius Petkus atslliepė į paskelbtą konkursą "Prižiūrėtojas Velnias". Konkursui jis pateikė policijos tyrėjo Valdo Kazlausko kandidatūrą. Į kiekvieną kritišką klausimą paruoštas argumentuotas atsakymas, kaip antai:
Kazimieras Juraitis:- Valdas Kazlauskas ne kalėjimo prižiūrėtojas, kodėl tad dalyvauja prižiūrėtojų - Velnių konkurse?
Dainius Petkus: - Velniai dauginasi ne iš Šventos Dvasios, o vienas iš kito. Šitas Velnias (Valdas Kazlauskas - K.J. pastana) sodima nekaltus žmones į kalėjimus, o šitų nekaltųjų kančiomis minta Prižiūrėtojai Velniai, Taip auga ir bujoja Velniava, kuri Lietuvą pavertė Pragaru. Išnaikinus pirmuosius, neliks antrųjų.
K.J.:- Juk kriterijai Velniškumui nustatyti subjektyvūs. Tu sakai, kad Valdas Kazlauskas - tikras Velnias. Bet ans gali teigti, kad Velnias - tai Dainius Petkus. Kaip nustatyti, katras iš dviejų teisus?
D.P.: - Kadangi Velniai turi savybę akiplėšiškai meluoti, Tiesą nustatyti gali tik didelis kiekis paprastų dorų žmonių, kuriems reikia sudaryti galimybė situaciją pamatyti "iš šono";
K.J.: - Betgi tą vaidmenį, t.y. Teisingumo paieškas, atlieka Teismai;
D.P.:- Nė Velnio, nes Lietuvos teismai dažniausiai aptarnauja ir daugina Velnius. Mano byloje Velnienė prokurorė (apie ją dar papasakosiu kitoje laidoje) Vida Bracevičienė liepė pavaldžiam Kipšui - policijos tyrėjui Valdui Kazlauskui - pasodinti nekaltą Žmogų (t.y. mane) į kalėjimą. Kadangi Kipšas pakluso, jis pavirto Velniu, t.y. jų hierarchijoje palypėjo aukštyn. O šitų dviejų Velnių planą įgyvendino trečias- teisėju apsimetantis Velnias (pravarde Mėšlo krūva) - Vaclovas Keršulis Matome, kad Teismas pavirto ne Žmonių, o Velnių teismu, kur Velniai kankina Nekaltuosius Žmones. Todėl ir Teisingumą rasti gali ne Velnių teismai, o Žmonės.
K.J.:- Pagal Tavo pasakojimą gaunasi, kad Velniai viešpatauja ir priešintis beprasmiška. Kodėl tą darai ir koks tuomet tavo tikslas?
D.P.:- Mano tikslas - iškratyti Velnią Valdą Kazlauską iš Lietuvos policijos munduro, kad jis Žmonėms mažiau kenkt galėtų. O darau tą todėl, kad iš principo esu nemirtingas. Jeigu šiame fiziniame kūne nepasipriešinsiu Velniams, Anapusiniame gyvenime ramybės neturėsiu. Tokia mano paskirtis ir Misija Žemėje. AMEN.

Žiūrėkite PressJazz TV

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.