Prenumeruokite naujienlaiškį

TRUST – Alternatyva valstybingumo imitacijai || Kazimieras Juraitis ir Suverenas iš Ilinojaus

2020 09 14

RUST - Alternatyva valstybingumo imitacijai || Kazimieras Juraitis ir Suverenas iš Ilinojaus
Tai ką kuriate Mažeikiuose esti panašu į visuomeninį judėjimą. Nesidomėjau teisiniais aspektais, bet kiek suprantu tai kažkas panašaus į partiją, bet ne partija. Visuomeniniai judėjimai, jų veikla, jeigu neklystu, esti reglamentuoti. Gal tai atitinka šiandieninius poreikius Lietos kūrimui, gal tai ir esti ta forma, kuria būtų galima įgyvendinti Lietos principus. Tačiau esti ir kita forma, kuri tikrai nėra reglamentuota Lietuvoje. Tai ne tik kad viršpartinis, bet ir viršvalstybinis darinys. Kalbu apie “Trust” instrumentą. Deje, šio termino lietuviško atitikmens nežinau, jį reikėtų sugalvoti. Tiesioginis žodžio “trust” vertimas iš anglų kalbos esti “pasitikėjimas”. “Trust” gali būti privatus arba visuomeninis. Tai šiam reikalui tiktų visuomeninis “Trust”. Kodėl toks instrumentas esti pranašesnis už visuomeninį judėjimą? Ogi todėl, kad šis darinys nėra LR (korporacinės Lietuvos Respublikos) jurisdikcijoje. Tai esti tikroji alternatyva korporacinei fikcijai, kuri, beje, pripažystama tarptautinėje erdvėje (turiu omeny “Trust” instrumentas pripažystamas tarptautinėje erdvėje).
“Trust” deklaracija atitinka korporacinės fikcijos Konstituciją, tad jeigu deklaracijoje bus įrašyta, kad deklaracijos nuostatos turi aukščiausią juridinę galią, kad visi ginčai gali būti sprendžiami tik tarptautinėje erdvėje (kitaip sakant, LR teismai negali nagrinėti jokių su “Trust” veikla susijusių bylų), kad visi Lietuvoje (geografinėje teritorijoje) gyvenantys žmonės esti “naudos gavėjai” (angliškai “beneficiaries”, bet lietuviškam atitikmeniui reikėtų sugalvoti organiškesnį terminą), tai būtų sukūrta alternatyvi valstybė, kurioje teisėtai gali cirkuliuoti vidinė valiuta (litas, kapa, grąšis ar šeštokas), būtų pripažinta vidinė simbolika (istorinė vėliava, herbas ir t.t.), atsirastų galimybė perregistruoti savo turtą “Trust” registre, pervesti savo verslus iš LR į “Trust” jurisdikciją, atsisakyti LR pilietybės ir Lietuvoje gyventi po “Trust” skėčiu. Kas nori likti LR fikcijoje, tegul lieka. “Trust” esti valdoma per “Patikėtinius” (angliškai “Trustees”). “Patikėtinių” išrinkimui galima panaudoti Lietos principą.
Jeigu sudomino toks modelis, aš apie šį instrumentą žinau daug ir giliai. Tik šiam reikalui reikėtų gražios, organiškos lietuviškos terminologijos.
“Trust” - kliová/ramstis/taura/kliautís
“Trustee” - patikėtinis/vykdytojas/tarnautojas/globėjas/ūkvedys/veiklūnas/tijūnas
“Beneficiary” - paveldėtojas/tėvainis/tėvūnas/globotinis/laimėtojas/žmogus
“Settlor” - pradininkas/įkūrėjas/kūrėjas
Esmė yra tokia: viduramžiais riteriai išjodavo į žygius ir dažnai ten žūdavo. Tokiu atveju riterio žemės ir turtas pereidavo karūnos žinion. Kad likę namiškiai būtų apsaugoti ir nebūtų nusavintas turtas, riteriai visą savo turtą pervesdavo į “Trust” (pasitikėjimo instrumentą - tarkim kliautį) ir paskirdavo “Trustee” (ūkvedį arba tijūną). Kad tijūnas neužgrobtų riterio turto, turtas buvo atskiriamas į dvi dalis - titulinę ir gerbūvio. Tijūnas gaudavo titulinę dalį, t.y. žemė bei pastatai, gyvūliai ir rakandai formaliai priklausė pačiam pasitikėjimo instrumentui - kliaučiai, o kadangi kliautis tėra fikcija, tai realiai jos vadovui - tijūnui, bet visas prieaugis ir iš veiklos atsiradęs pelnas priklausė riterio namiškiams (globotiniams, paveldėtojams, tėvūnams). Surašytoje deklaracijoje riteris suteikdavo tijūnui kažkokias ribas, kuriose jis galėjo veikti pats, bet taip pat suteikdavo teises namiškiams tą tijūną valdyti, o jeigu reikia - pakeisti.
Visuomenės kliauties atveju tokių tijūnų būtų visa grupė ir vadintųsi tarkim tijūnų taryba (angliškai - board of Trustees). Deklaracijoje būtina aprašyti visas procedūras, įgaliojimų ribas, rotacijos mechanizmą, pareigas, atskaitomybę, atlygį ir t.t. Kitaip sakant, kaip jau ir minėjau, Deklaracija bemaž atitinka Konstituciją. Pagal tarptautinius susitarimus - viskas, kas surašyta Deklaracijoje (žinoma, sveiko proto ribose, be kriminalinių aspektų) - esti teisėta. Deklaracijos nereikia niekur registruoti, ji esti privati, bet bendruomeninės arba visuomeninės kliauties atveju būtų galima pabandyti tokią deklaraciją užregistruoti JT. Nors pasiūlyti terminai kiek neįprasti ausiai/akiai, tai pasitarnautų teigiamai, nes nevartojami LR fikcijos teisėje. Jeigu galite pasiūlyti gražius senuosius lietuviškus terminus, atitinkančius prasmę, tai dar geriau - prisidėsite prie kalbos atgaivinimo.
Ką apie tai manote?

Sėkmės,

Suverenas iš Ilinojaus
Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, kviečiame paremti: Patreon platfomoje patreon.com/KazimierasJuraitis; Tiesiogiai pervedant per PayPal paypal.me/PressJazzTV; Bankiniu pavedimu - VŠĮ "Kaisakas", LT477300010078090515 Paskirtyje nurodant ''Auka''

Žiūrėkite PressJazz TV

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.