Tautos SUSITELKIMO kvietimas

2020 07 04

Mes, Tautos susitelkimo iniciatyvinės grupės nariai (toliau TSIG), laikome savo valstybę Tautos savisaugos ir savivaldos viešąja organizacine sistema, kurios pirmaeilė paskirtis – universaliųjų Tautos vertybių apsauga.
Svarbiausiam Tautos susitelkimo siekiui priskirdami racionalumu ir teisingumu grindžiamą Lietuvos valstybingumo kultūrą, pilietinės visuomenės darniam bendrabūviui ugdyti ir teisinės valstybės principams įgyvendinti. Šiuos uždavinius gali spręsti tik naujo tipo politinė jėga, pasiruošusi konstruktyviai inicijuoti šalies konstitucinius pokyčius.
Pastebėtina, kad esama Lietuvos valstybės vadybos sistema, tarnauja ne pilietinei daugumai, o interesų grupėms, pasivadinusioms partijomis ar kitokiais viešuosius išteklius tvarkančiais dariniais, kurios ignoruoja Tautos universaliųju vertybių prioritetą.

TSIG kviečia visų ne sisteminių partijų, visuomeninių organizacijų, socialinių grupių, profesinių sąjungų ir kitų judėjimų vadovus ir/ar atstovus į naujo tipo politinės jėgos kūrimo sueigą.

Dienotvarkėje:
1. Organizatorių kreipimasis į Sueigos dalyvius.
2. Partijų ir judėjimų, dalyvaujančių Seimo rinkimuose trumpųjų programų ir siekių pristatymas (ne daugiau, kaip 15 min vienam pristatymui).
3. Partijų ir judėjimų lyderių svarbos pristatymas išklausant kiekvieno jų nuomonę, kodėl aš, o ne kitas (iki 10 min vienam pasisakymui).
4. Pertrauka iki 30 min.
5. Lieta – valstybė, valdžia.
6. Naujo tipo politinės jėgos kūrimo galimybių studija ir siūlymai.
7. Atviri debatai, diskusijos (iki 10 min dalyviui).

Sueiga vyks: 2020 m. liepos 10d. 12.00 val., registracija 11.30 val.

Adresas: Santaros gimnazijos aktų salė, Baltų pr.51, Kaunas.

Sueigos dalyvio paramos mokestis 10 eurų/asm. (kavai, vandeniui, užkandžiams).

Išankstinė registracija pageidaujama el.p. juozas@dileksa.lt smulkesnė informacija tel. +37069946890 Juozas Aleksandravičius.

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.