Stanislovas Tomas: noriu, kad Tautos gyventų taikiai • 2019 04 11

2019 04 13

http://www.ekspertai.eu/stanislovas-tomas-po-ivykio-su-naciu-kolaboranto-atminimo-lentanoriukad-tautos-gyventu-taikiainm/

2019 m. balandžio 8 d. advokatas profesorius, Sorbonos universiteto teisės mokslų daktaras Stanislovas Tomas vienu kūjo smūgiu užbaigė nesibaigiantį teisinį ginčą tarp Lietuvos valstybės ir žydų bendruomenės bei kitų nacių nusikaltimų netoleruojančių žmonių, nudaužydamas Jonui Noreikai (Generolui Vėtrai) skirtą atminimo lentą ant Vrublevskių bibliotekos sienos Vilniuje.

Žydų bendruomenė per ilgus metus teisiniu būdu nesugebėjo įrodyti, kad tokio asmens, kaip Jonas Noreika, viešas garbinimas kiršina lietuvius su žydais, o pasaulinės ir Europos Sąjungos teisės kontekste yra baudžiamosios teisės objektas.

Tuomet, kai ši lenta buvo pakabinta, Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos sudėtyje. Po to, kai mūsų valstybė įstojo į Europos Sąjungą, mes privalome laikytis ir taikaus sambūvio su kitomis valstybės pagrindinių principų. Vienas iš jų – vengti kiršinamo pobūdžio akcijų, temų.

Nacizmo nusikaltimų, Holokausto neigimas – vienas iš visuotinai sutartų nusikaltimų. Austrijoje vien už abejojimą Holokaustu ar jo aukų skaičiais numatyta 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Panašiai, nors kiek ir švelniau, baudžiama Vokietijoje, Prancūzijoje.

Taikus sambūvis su kitomis tautomis neįmanomas, kai skirtingose valstybėse, kurios įeina į vieną sąjungą, yra toks skirtingas požiūris į vieną istorinį reiškinį ar nusikaltimą, kokiu ir yra Holokaustas.

Teisininkas mano, kad iš pagarbos teisinei sistemai, už netradicinį ginčo išsprendimo būdą jis turėtų gauti piniginę baudą. Tačiau jos dydis neturėtų būti didesnis už 1 centą. Jeigu bauda bus didesnė – Stanislovas Tomas neatsisakys pagalbos padėti ją susimokėti Pasaulio žydų bendruomenės. O tokiu atveju reikalas atrodys taip, jog Pasaulio žydai prašomi susimokėti baudą, jog juos naikino nacių kolaborantai...

S. Tomas ragina jokiu būdu nemėgžioti jo poelgio, bet tokiais atvejais, kaip šis – tai buvo vienintelis būdas užbaigti begalinį kiršinimo procesą.

Laikas užbaigti nešvarius politikierių žaidimus ir pradėti spręsti reikalus civilizuotai.

„Noriu, kad Tautos gyventų taikiai“, - sako S. Tomas.

#PressJazzTV #Stanislovas_Tomas
https://www.pressjazz.tv/
http://ekspertai.eu

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.