Rusijos carų įsakuose “Lietuviai“ – tai “Lifliandijos baudžiauninkai“

2019 11 28

Rusijos carų įsakuose "Lietuviai" – "Lifliandijos baudžiauninkai" 2019 11 21 Kazimieras Juraitis
Vystant lietuvių kalbos sunorminimo temą, atsirado būtinybė ištirti originalius to laikotarpio dokumentus. Vienas iš tokių dokumentų šaltinių – Rusijos carų įsakų rinkinys. Lietuvoje šio rinkinio fragmentų būta ir valstybinėje Mažvydo bibliotekoje, iš kurių šiandien čia likę tik fragmentai.
Maskvos valstybinėje V.Lenino bibliotekoje gi yra pilni šių įsakų rinkiniai. Nustebino puikiai sutvarkyta teminės paieškos sistema, kuri neklystamai nurodo ieškomą objektą pagal raktinius žodžius. Tam skirti keturi tomai, kuriuose galima rasti, kuriame caro įsakų tome ir kurioje vietoje tiksliai yra minima ieškomasis objektas. Tarkim, ieškant temos "lenkai" (poliak - rus.), nurodoma tik dvi vietos kelių šimtų metų istorijoje, kai caras kalbėjo apie lenkus: vienas atvejas apie lenkų šlėktų dalyvavimą valstybės valdyme ir ką daryti su tais lenkais, kurie būdami Rusijos Imperijos pavaldiniais, dalyvavo prieš ją karuose priešo pusėje?
Labai daug dėmesio skiriama žydams. Tuo tarpu lietuviai čia – neegzistuoja. Jie minimi tik Lifliandijos kontekste, kaip baudžiauninkai. Jų – nėra nei Litovec, nei Litvin, nei kokiais kitais vardais ar pavadinimais!

#PressJazzTV
#Kazimieras_Juraitis
https://www.pressjazz.tv/
http://ekspertai.eu

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.