Priėmėm mes tą tavo rezoliuciją 2019 06 26

2019 06 26

http://www.ekspertai.eu/laisves-kovu-ir-valstybes-istorines-atminties-komisija-skelbs-darbo-grupes-isvadas-del-kgb-agentu-ir-ju-skelbeju/

Birželio 26 d. Seime įvyko Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdis.

Kaip yra informavęs komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas, posėdyje turėjo būti paskelbtos darbo grupės išvados apie tai, kaip buvo nuspręsta į viešą KGB agentų sąrašą įtraukti aktorių Donatą Banionį, dirigentą Saulių Sondeckį ir kardinolą Vincentą Sladkevičių.

Darbo grupė turėjo ne tik ištirti viešai paskelbtos informacijos tikrumą bei paskelbimo priežastis, bet ir įvertinti, ar informaciją paskelbusio Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė tinkama eiti šias pareigas.

#PressJazzTV
https://www.pressjazz.tv/
http://ekspertai.eu

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.