POGRINDŽIO DISKUSIJOS – Kristoferis Voiška atsako į klausimus.

2018 03 09

Siužete aptariamos trys temos.

1. Vasario mėn. Jonavoje įvykęs visuotinis žemdirbių suvažiavimas ir ką jisai parodo apie Lietuvos visuomenę; kieno klasės reikalus gina valdžios įstaigos ir ES struktūros? Kapitalizmas žemės ūkyje dabar ir tarpukario Lietuvoje.
V. Kapsuko "Buržuazinė Lietuva": https://marksistobiblioteka.files.wordpress.com/2016/04/vk_burzuazine_lietuva.pdf
K. Markso "Kapitalo" 1 tomas, p. 679-681.: https://marksistobiblioteka.files.wordpress.com/2017/09/marksas_kapitalas_1.pdf

2. Marksistų požiūris į ES ir tarpvalstybines sąjungas apskritai. Imperialistinių sąjungų esmė pagal V. Leniną. Komunistai - prieš ES ir NATO, už šalių ir tautų savarankiškumą.
V. Leninas. Apie Jungtinių Europos valstybių šūkį: https://marksistobiblioteka.wordpress.com/klasikai/v-i-leninas/straipsniai/apie-jungtiniu-europos-valstybiu-suki/
3. Ar rusai puola? Rusijos klausimas ir tarptautinis imperializmas. Daugiapolis pasaulis ir imperialistų tarpusavio konkurencija. Lietuvos neutraliteto idėja.
Baigiamos pastabos: proamerikietiški nacionalistai kaip JAV naudingi idiotai; kvietimas vienytis nesisteminei opozicijai, demokratinėms ir patriotinėms jėgoms.

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.