Platforma pensininkams

2018 03 15

Esamos platformos tikslas yra suvienyti ir organizuoti žmones, kurie nori paduoti į teismą Lietuvos vyriausybę dėl žeminančios orumą pensijos, o po to operatyviai pateikti kolektyvinį ieškinį.
Teisę į orią pensiją garantuoja Europos žmogaus teisių konvencijos 3 str. (laisvė nuo žeminančio elgesio). Europos žmogaus teismas yra išaiškinęs, kad žmogaus orumą gali pažeisti ir per maža pensija. Lietuvos vyriausybė pažeidinėja šitą nuostatą jau 23 metus (nuo 1995 m.). Mūsų apskaičiavimais mažiausia pensija turi būti 200 eurų didesnė ir Jūs turite teisę tai išreikalauti per teismą.

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.