Norima nukelti ir atimti • 2018 09 25

2018 09 27

http://www.ekspertai.eu/ukmergeje-reikalaujama-nukelti-paminkla-lietuvos-didvyriuiantano-smetonos-sunenui-juozui-krikstaponiui/

Mūsų šalyje kylo aistros dėl dar vieno Lietuvos partizano. LRTDELFI skelbia, kad Juozas Krikštaponis – kol kas geriausiai žinomas kaip vienos iš partizanų apygardų vadų, 1945 m. nužudytas per susirėmimą su enkavedistais. Taip pat jis – prezidento Antano Smetonos sūnėnas.

J. Krikštaponiui už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę Ukmergėje buvo pastatytas paminklinis akmuo.

Tačiau tuo pat metu teigiama, kad šis žmogus ne tik gynė Lietuvos laisvę, bet ir dalyvavo sovietų karo belaisvių ir žydų žudynėse.

Pranešama, kad 1941 m. rudenį, kai J. Krikštaponis vadovavo majoro Antano Impulevičiaus 2-ojo Pagalbinės policijos tarnybos bataliono antrajai kuopai, batalionas buvo išsiųstas iš Kauno į komandiruotę Baltarusijoje.

Nurodoma, esą istorikai turi duomenų, kad J. Krikštaponio vadovaujama kuopa dalyvavo likviduojant Baltarusijos Rudensko žydų getą.

Todėl dabar reikalaujama Ukmergėje nukelti prieš 22 metus miesto centre iškilmingai pastatytą paminklą Lietuvos didvyriui. Taip pat siekiama, kad iš J. Krikštaponio būtų atimtas kario savanorio statusas.

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.