Lietuva su Baltarusija pakilo į lemiamą kovą už laisvę • 2020 02 15

2020 02 15

http://www.ekspertai.eu/pakilome-i-lemiama-kova-uz-baltarusijos-ir-lietuvos-laisve100753/

Artėjant 2020 m. Seimo rinkimams, vasario 15 d. Seime įvyko neseniai įsteigto visuomeninio Žmonių partijos sąjūdžio, skirto kovai su Baltarusijos atomine elektrine, pirmasis suvažiavimas.

Renginyje be Žmonių partijos dalyvavo ir jos satelitų delegatai, o taip pat svečiai iš Baltarusjos, Ukrainos bei pasisakė užsienyje gyvenantys lietuviai.

Kalbose buvo pabrėžiama, kad Baltarusijos atominė – tai Rusijos branduolinė bomba šalia Europos Sąjungos (ES) sienos.

Buvo atkreipiamas dėmesys, kad jei ši bomba sprogtų ar būtų susprogdinta, Neryje atsirastų žuvys trimis akimis, o Lietuva taptų negyvenama dykviete.

Kalbėtojai atskleidė, kad šio sąjūdžio suvažiavimo dvasia primena Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dvasią, nepriklausomybės kovų pradžioje, ir Kovo 11-ąją, atkūriant nepriklausomybę.

Suvažiavimo organizatoriai tikisi, kad naujajam sąjūdžiui pavyks pabudinti visą Lietuvą ir net Europą.

Jau šeštus metus dėl Ukrainos didvyrės Nadios Savčenko badaujantis liberalas Petras Auštrevičius pabrėžė, kad Baltarusijos atominė – tai Rusijos ir Baltarusijos kartu vykdoma hibridinė-branduolinė-ekologinė-psichologinė agresija prieš Lietuvą ir visą ES.

Renginio pabaigoje buvo išrinkta sąjūdžio taryba. Bendru sutarimu naujojo sąjūdžio garbės pirmininku tapo Žmonių partijos patriarchas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įkūrėjas ir garbės pirmininkas, profesorius, visuomenininkas Vytautas Landsbergis.

Vienas suvažiavimo vedėjų buvo Žmonių partijos atstovas Algis Ramanauskas.

Jūsų dėmesiui viena įstabiausių revoliucinių kalbų, nors ir kitos ne mažiau efektingos, kurią pasakė žurnalo „Valstybė“ redaktorius Eduardas Eigirdas.

Kalbos pradžioje padėkojęs prezidentui V. Landsbergiui, E. Eigirdas informavo, kad „mes pakilome į lemiamą kovą už Baltarusijos ir Lietuvos laisvę“.

#PressJazzTV
https://www.pressjazz.tv/
http://ekspertai.eu

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.