LB valdybos nario Mariaus Jurgilo instrukcija šeimos nariams

2019 04 05

http://www.ekspertai.eu/lietuvos-banko-valdybos-nario-mariaus-jurgilo-instrukcijos-pavaldiniamskad-seima-nebutu-istampyta-po-viena/

Lietuvos banko misija yra kurti naudą visuomenei. Jai vykdyti esame subūrę aukščiausios kompetencijos tarnautojus, pasitelkę reikiamus finansinius ir technologinius išteklius.

Lietuvos banko misija

Kurti naudą visuomenei siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros.

Lietuvos banko vizija

Tai pažangus, iniciatyvus ir atviras Eurosistemos centrinis bankas. Tam pasiekti yra nubrėžtos strateginės banko veiklos iki 2020 m. kryptys, jose nurodyti konkretūs tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos banko vertybės

ATSAKOMYBĖ: Dirbame sąžiningai, priimamus sprendimus grindžiame profesiniu išmanymu, už atliktus darbus esame atsakingi visuomenei, kolegoms ir sau.
ATVIRUMAS: Pagarbiai bendraujame ir dalykiškai bendradarbiaujame, esame objektyvūs teikdami informaciją apie banko veiklą, paaiškiname priimtus sprendimus ir jų motyvus.
AKTYVUMAS: Siekiame žinoti daugiau, domimės naujovėmis, turime drąsos keistis ir keisti, ieškome pažangių ir naudą visuomenei kuriančių sprendimų, juos įgyvendiname.

Apie visa tai, kas paminėta aukščiau, skelbiama Lietuvos banko internetiniame puslapyje lb.lt.

O čia – Lietuvos valdybos nario Mariaus Jurgilo, šalia sėdint Lietuvos valdybos pirmininkui Vitui Vasiliauskui, geriausias mafijines tradicijas atitinkančios instrukcijos banko darbuotojams

https://www.pressjazz.tv/
http://ekspertai.eu

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.