Gerovės valstybės daugumai sukūrimas – finalinė 11 d.

2018 05 27

Gegužės 27 d. „PressJazz pokalbiuose“ matematikas, ekspertas, sistemų tyrėjas, Kęstutis Urba ir laidos vedėjas Audrius Nakas peržvelgė K. Urbos susistemintų penkiolika pagrindinių valstybės problemų ir iššūkių. K.Urba glaustai problemas apibūdino ar siūlė sprendinį.

Pasak. K. Urbos aktualūs iššūkiai ir pagrindinės neatidėliotinai spręstinos Lietuvos ilgalaikės problemos yra šios:

1. Emigracija, kurianti ir ilgalaikes demografines problemas

2. Regionų ir kaimo nykra su depopuliacija, dirvos prastėjimu, melioracijos sistemų nusidėvėjimu, gyvulių, pašarų, technikos ir žemės išpardavimu užsieniečiams

3. Valstybės skolos dydis ir augimo tempai, rodantys nepakankamą ir ribotą ekonomikos efektyvumą su menku atsparumu kriziniams išbandymams

4. Šešėlinės ekonomikos dalis BVP ir kartelinio pobūdžio oligopolių sukeltas kainų šėlsmas

5. Pastovi bedarbystė (virš 100 tūkst.) ir jos palydovas - skurdas, mažos algos ir pensijos

6. Masinis girtavimas ir kitos priklausomybės bei menkas sveikatingumas

7. Smurtas ir neadekvačiai aukštas bylų kiekis teisėsaugos sistemoje

8. Keliolikos tūkstančių Lietuvos NVO atskirtis, piliečių susvetimėjimas ir abejingumas valstybės reikalams, mokslo atskirtis nuo valstybės valdymo

9. Gan lėkštoka, negatyvi be reikiamos analitikos žiniasklaida

10. Atgyvenusi siaura kultūros samprata ir jos politika, neskirianti dėmesio pvz. darbo jėgos rekreacijos – vaišinimosi, teisinei politinei bei žiniasklaidos kultūrai

11. Blogas Seimo, politinių koalicijų darbas ir teisės aktų priėmimas be reikiamos ekspertizės, chaotiška, nesuorientuota į ilgalaikes esmines valstybės ir visuomenės problemas bei aktualius iššūkius teisėkūra, valdymas ir atsiskaitinėjimas be įteisintos pagrindinių valstybės rodiklių hierarchijos

12. Nacionalinio saugumo grėsmės, nežiūrint NATO „skydo“

13. Neefektyvi švietimo sistema, rengianti socialinių, inžinerinių ir humanitarinių mokslų specialistus santykiu, neatitinkančiu valstybės poreikių

14. Silpna strategija „Lietuva 2030“, nes joje nefigūruoja pvz. žodis „kaimas“. Blogas strateginis planavimas, ministerijų nekuruoja mokslo įstaigos ir institucijos, mokslas atskirtas nuo valstybės valdymo problematikos

15. Neefektyvi ES ir Lietuvos užsienio ekonominė politika, neeliminuojanti dempingavimo apraiškų bei neieškanti tarpvalstybinio mokesčių sistemų harmonizavimo

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.