Ar Sausio 13-ji užbaigė perversmą ?

2018 07 28

Sausio 13-ją 1991-aisiais Lietuva gynė savo Parlamentą ir Lietuvos televiziją, dabar pavirtusią „Elertė" televizija - LRT TV.

Gynė nuo ketinusiųjų mūsų Nepriklausomybę paskelbusiąją valdžią nuversti. Vis tik, 1991 metų sausio 8-13 d.d. pasikeitė (buvo pakeista?) Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Tos, naujosios, 1991 01 13 „gimusios" vyriausybės premjeras Gediminas Vagnorius istorijon įėjo ne tik dėl jo įvestųjų laikinųjų pinigų „vagnorkių", bet ir kaip „piniginių ženklų" sąvokos atradėjas - iš TV ekranų kvietė Lietuvos žmones neskubėti atsiimti rubliniais dabar vadinamus indėlius (tuo metu - tiesiog indėlius, nes kitokių pinigų bankuose tiesiog neturėjome), nes „pinigų yra, tik piniginių ženklų dabar nėra" (supraskit, jų bus vėliau).

Tie „piniginiai ženklai" taip ir neatsirado. Į kieno rankas jie pateko? Kodėl niekas jau trečiąjį dešimtmetį nė nebando aiškintis - į kieno?

Ar tik ne į mūsų Lietuvos sovietinio/tarybinio visaliaudinio/bendruomeninio turto privatizatorių/„prichvatizatorių" rankas pateko Lietuvos žmonių „rubliniai indėliai"?

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.