AKTUALUS SKAMBUTIS • 2018 09 24

2018 09 25

http://www.ekspertai.eu/nuo-liepos-26-djau-prabego-du-menesiaitaciau-konstitucinis-teismas-savo-prievoles-nevykdo/

Lietuva metų metais niekaip nevykdo Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto (JTŽTK) sprendimų Lietuvai. Ekspertai.eu skiltis rugsėjo 24 d. „Aktualus skambutis“ ir vėl skirta šiai temai. Laidoje dalyvavo teisininkas, ekonomistas Vytautas Ziminskas ir advokatas, profesorius Stanislovas Tomas.

Laidoje taip pat priminta ir Teisingumo ministerijos Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme skyriaus vedėjo Donato Murausko šių metų balandį išsakyta informacija apie tai, kad sprendimų nevykdymo pasekmės gali būti labai rimtos, ypač kenkiančios valstybės reputacijai ir jos ekonominei padėčiai.

Ekspertai.eu primena ištrauką iš 2018 m. liepos 26 d. JTŽTK Baigiamųjų pastabų dėl Lietuvos ketvirtojo periodinio pranešimo:

„Komitetas susirūpinęs dėl procedūrų, taikomų įgyvendinant jo Nuomonę, stokos ir lėtai vykstančio jo Nuomonės, paskelbtos 2014 m. kovą byloje Nr. 2155/2012 (Paksas prieš Lietuvą) dėl draudimo buvusiam prezidentui eiti politines pareigas , įgyvendinimo. Be to, jis sunerimęs dėl 2016 m. priimto Konstitucinio Teismo sprendimo ir vyriausybės pareigūnų pareiškimų, kuriuose abejojama Komiteto Nuomonės teisine verte (2 straipsnis).

Valstybė, Pakto Šalis , turėtų imtis visų būtinų institucinių ir teisėkūros priemonių, kad užtikrintų visapusišką Pakto ginamų teisių įgyvendinimą nacionalinės teisės sistemoje, Komiteto priimtų Baigiamųjų pastabų ir Nuomonės visapusišką įgyvendinimą, kad būtų garantuota aukų teisė į veiksmingos teisinės gynybos priemones pagal Pakto 2 straipsnio 2 ir 3 dalis tais atvejais, kai buvo pažeistos Pakto nuosta tos. Valstybė turėtų stiprinti pastangas informuoti ir šviesti visuomenę, advokatus, prokurorus ir teisėjus apie Paktą ir jo Fakultatyvų protokolą.“

Ekspertai.eu taip pat primena, kad Užsienio reikalų ministerijos vadovas Linas Linkevičius yra nutaręs, kad šio JTŽTK dokumento išversto į valstybinę lietuvių plačiau neviešins, o visuomenės advokatų, prokurorų ir teisėjų apie Paktą ir jo Fakultatyvų protokolą nešvies (apie tai jau buvo skelbta publikacijoje „Problema: mūsų šalies politikai ir visuomenė labai prastai informuojami apie svarbius tarptautinius sprendimus Lietuvai“).

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.