A. Andziulis: telkiamos Lietuvos tautinės-pilietinės pajėgos • 2018 03 17

2018 03 18

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas

Artimiausių veiksmų planas iki 2018 m. lapkričio mėn.

PAGRINDINIS MŪSŲ TIKSLAS: Tautos ir Valstybės gyvybingumas ir tęstinumas.

Kaip to siekti? - Per pilietiškumą, savarankiškus ir atsakingus veiksmus.

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

1. Paruošti programą
2. Sutelkti šalininkus
3. Imtis programos įgyvendinimo - iki Seimo rinkimų ir po Seimo rinkimų

Veiksmų planas iki 2018 m. lapkričio mėn.
Ką galime - darome patys, ko negalime patys – reikalaujame.

DARYTINA:
1. Įkurti „Visuomenės raidos institutą“
2. Vertinti visuomenės pažangą naudojantis „Laimės ekonomikos“ kriterijais
3. Telkti piliečius
4. Dalyvauti visose kitų organizacijų pilietinėse akcijose

5. Suformuoti temines darbo grupes
6. Propaguoti kooperacinę saveiką
7. Parengti Lietuvos tautinių-pilietinių pajėgų suvažiavimą ir įkurti Lietuvos Visuomenės Tarybą

REIKALAUTINA:
8. Reikalauti sumažinti darbo apmokestinimą, padidinti turto ir kapitalo apmokestinimą (sisteminė mokesčių reforma).
9. Reikalauti padidinti pensijas (mažiausias – daugiausiai) ir kasmet jas indeksuoti
10. Reikalauti Teisingumo kanclerio ir visuomenės tarėjų teismuose
11. Reikalauti asmeninės tarnautojų atsakomybės
12. Ginti žemės pardavimo saugiklius

Antanas Andziulis
LVT OK narys
2018-03-17

Žiūrėkite PressJazz TV
Iniciatyvos

Jei sutinkate, informuosime Jus apie naujienas specialiais perspėjimais.