Klausimai - atsakymai

Klausimas

Kokia jūsų pozicija kaimo, žemės ūkio atžvilgiu?

Jonas

Atsakymas

Strategiškai mąstant, Lietuva turi išskirtinai geras sąlygas viso Pasaulio mastu kultūrine – edukologine ir ekologine prasme. Dar neužteršti gamtiniai vandens telkiniai, miškai, natūralūs kaimai sudaro puikias sąlygas gerontologiniam ir edukaciniam turizmui. Todėl valstybės vidaus politika ir turėtų būti orientuota į  šias sritis. O žemės ūkis – į smulkių bei vidutinių ūkių palaikymą, ekologinę žemdirbystę, su tuo susijusią žemės ūkio produktų rinkos apsaugą, kainų reguliavimo politiką ir t.t. ir pan. Apie tai plačiau būtinai pasikalbėsimė „Kazimieras LIVE“.

Komentuokite