Klausimai - atsakymai

Klausimas

Gerbiamas Kazimierai, kaip suprantu iš jūsų pasisakymų, jūs nesate krikščionis, nes propaguojate baltų "tikėjimą". Bet, ar jūs žinote, kad šis taip vadinamas tikėjimas yra gryna pagonybė, kurią Dievas įvardija didžiausia nuodėme. Biblija rašo, kad atpildas už nuodėmę - mirtis (dvasinė), o jūs pasisakote už nuodėmės (pagonybės, Dievo akimis netikėjimo nuodėmės, propagavimu. Nors gal būt dauguma pretendentų į prezidentus yra taip pat netikintys žmonės, bet jie to neskelbia, o jūs skelbiate. Kodėl tai darote, nors juk turbūt žinote, kad lietuviams nepatinka tie, kurie atvirai skelbia save netikinčiais vieninteliu Dievu, dangaus, žemės ir viso, kas juose Sutvėrėju? Gal būt visai nenorite būti išrinktuoju prezidentu?

Danguolė

Atsakymas

Komentuokite