Šiuolaikinei Vakarų civilizacijai reikia kardinalaus perversmo

Šiuolaikinei Vakarų civilizacijai reikia kardinalaus perversmo, be kurio ji anksčiau ar vėliau bus pasmerkta susinaikinimui. Ši „civilizacija“ iškreipė bet kokią racionalią dalykų tvarką. JI tapo kiekio, materijos, pinigų, automobilių era, kurioje nėra daugiau oro, laisvės, šviesos.

Vakarai pamiršo vadovavimo ir paklusnumo prasmę. Jie pamiršo apie veiksmų ir refleksijos prasmę. Jie pamiršo apie hierarchijos, dvasios galios, dieviško žmogaus prasmę. Ji nesivadovauja, nestebi ir jau nebežino, kas yra gamta.

Vakarų žmonėms gamta nustojo būti simbolių, dievų ir ritualų kūnu – švytinčiu Kosmosu, kuriame, kaip „karalystė karalystėje“, žmogus gyvena ir gali gyventi laisvai ir laisvai be baimės judėti: ji tapo purvinu, pavojingu ar net mirtinai pavojingu paviršiumi, o jos paslaptys iškraipomos ir profanuojamos remiantis gėdingais įstatymais ir pseudomokslinėmis hipotezėmis.

Vakarai nebežino didingos išminties ramybės: jie nežino, ką reiškia tyla tų, kurie įveikė save, ir neatpažįsta tų, kurie turi įžvalgą arba matymą , pamiršo išminties ramybę, ramybę apskritai ir nebežino didžiulės saulėtos realybės tų, kuriuose gyvi kraujo, gyvenimo ir galios idėjomis.

Vakarai Išmintį pakeitė „filosofijos“ ir „kultūros“ retorika, profesorių, žurnalistų, sportininkų, schemų, programų, šūkių pasauliu. Ją pakeitė sentimentalus, religinis, humanistinis marazmas, skleidžiamas nesuskaičiuojamos armijos tuščiažodžiautojų, šlovinančių tapsmą, raidą ir praktiką , nes bijo tylos ir susikaupimo, ir apmąstymų.

Vakarams jau nesuprantama ir nebereikalinga Valstybės sąvoka. Valstybės, kuri yra tokia pat vertybė kaip Imperija, kaip dvasios ir karalystės sintezė, kaip kelias į “aukšteniuosius pasaulius“, kaip kad buvo visose didžiosiose senovės kultūrose – nuo Kinijos iki Egipto, nuo Irano iki Romos, iki vokiečių tautų Šventosios Romos imperijos – visa tai nuskendo apgailėtinoje ir dvasiškai skurdžioje miesčioniškoje kasdienybėje, vergų ir prekybininkų rūpesčiuose.

Ji pamiršo kovos, kovos, pasirinktos laisva valia, kaip aukščiausiosios vertybės ( ir pergalėje ir pralaimėjime), kaip švento dvasios realizavimo kelią; prisiminkime – tik narsiausiems atverta prieiga į dangišką Odino buveinę, Valhalą – atvirame karo lauke kritusiems didvyriams; ir islame „šventasis karas“ (džihadas) yra sinonimas „dieviškajam keliui“; ir senovės Azijos, ir arijų Indijos karys visada yra panašus į asketą, ir todėl klasikinėjesenovėje jis simbolizavo triumfą (pergalę per mirtį) – tokios kovos sampratos nežino bailūs europiečių „aktyvistai“.

Nebeliko daugiau karių, liko tik kareiviai, o menko susidūrimo pakanka, kad jis išgąsdintų ir sukeltų humanistinės, pacifistinės ir sentimentalios retorikos srautą.

Europa prarado savo paprastumą, prarado savo veiklos centrą, prarado savo gyvenimo kryptį. „Demokratijos“ užkratas ir neįgalumo nuodai pasiekė pačias šaknis – jie yra visur: teisėje, moksle, mąstyme.

Nebeliko Lyderių – dabar tautoms vadovauja būtybės, arba priverstos smurtu tapti vadais arba jais tapę per godumą, o ne dėl ​​jų neginčijamų transcendentinio gyvenimo dorybių – tokių beveik nebeliko. Šiandieninė Europa yra ne kūnas, o kūnų faršas, susitraukiantis ir drebantis iš baimės, ir niekas nedrįsta atvirai to pasakyti, nes pinigai yra svarbiau už kraują, o mašinos, automatai, robotai ir gamyklos svarbiau už kūną, laikraščiai, medijos – vietoj smegenų – beprasmiškas, beformis kūnas, apimtas nevilties ir besiblaškantis iš vieno kraštutinumo į kitą, judantis veikiant abejotinoms ir nežinomoms jėgoms, kurios sunaikina visus, kurie drįsta pasipriešinti joms arba bent jau bando išvengti jų įtakos.

Visa tai yra išgirtosios Vakarų „civilizacijos“ vaisiai ir rezultatai. Visa tai – šlovingi prietaringo tikėjimo „pažanga“ ir „progresu“ rezultatai, pakeitę tikrąją Žmogaus Kūno ir Mąstymo Galią, Senosios Graikijos kaip pradžios Valią, trokštantys sunaikinti visas iki šiol žinomas tautų tradicijų ir išgyvenimo formas. Ir kasdien vis labiau siaurėja kilpa ant kaklo tų, kuriems visa tai kelia vien begalinį pasibjaurėjimą.

Komentuokite